Vård

Vårdhuset på Liljehomstorget 7 ligger i direkt anslutning till Liljeholmstorget Galleria. Entré till vårdhuset hittar ni från torget samt från plan 2 i gallerian (bredvid Lindex). I huset ryms bland annat vårdcentral, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning samt olika typer av specialistvård. Till dessa hör medicinsk röntgen, arbetsterapi och sjukgymnastik.

Här finner du länkar till de olika vårdinrättningarna som finns på Liljeholmstorget 7.

Liljeholmens Tandläkarmottagning

Liljeholmens Vårdcentral

HISS A

Plan 8
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Specialistmottagning barn och unga Liljeholmen
Misa AB
Rikscentrum Barnobesitas
 
Plan 7
Byte till hiss B
Barnavårdscentral (BVC)
Föräldramottagning
Gynekologmottagning
Tandregleringen Kronan
Urologcentrum
Öppna Förskolan
Skindoc
Collega AB
 
Plan 6   
Barnmorskemottagning (MVC)
Praktikertjänst Rehab Liljehomen

 
Plan 5
Stockholms Tekniska Institut (STI)
Nordea Rådgivningskontor
 
Plan 4
Liljeholmens Vårdcentral reception
Liljeholmens Husläkarjour
 
Plan 3
ENTRÉHALL / Byte till hiss B
Liljeholmstorget Galleria Plan 3
 
Plan 2
ENTRÉ Liljeholmstorget Galleria
  
 

HISS B

Plan 8
Liljeholmens Ortopedi
Praktikertjänst Ortopedi Stockholm
Distriktstandvården
 
Plan 7
Byte till hiss B
Barnavårdscentral (BVC)
Föräldramottagning
Gynekologmottagning
Tandregleringen Kronan
Urologcentrum
Öppna Förskolan
Skindoc
Collega AB
 
Plan 6
Akademisk Primärvårds Centrum
 
Plan 5
Folktandvården Liljeholmen 
Meliva vårdcentral Liljeholmen
 
Plan 4
Unilabs Provtagning

Plan 3
ENTRÉHALL / Byte till hiss B
Liljeholmstorget Galleria Plan 3

Plan 2
ENTRÉ Liljeholmstorget 7