Vård

Vårdhuset på Liljehomstorget 7 ligger i direkt anslutning till Liljeholmstorget Galleria. Entré till vårdhuset hittar ni från torget samt från plan 2 i gallerian (bredvid Lindex). I huset ryms bland annat vårdcentral, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning samt olika typer av specialistvård. Till dessa hör medicinsk röntgen, arbetsterapi och sjukgymnastik.

Här finner du länkar till de olika vårdinrättningarna som finns på Liljeholmstorget 7.

Liljeholmens Tandläkarmottagning

Liljeholmens Vårdcentral

HISS A

Plan 8
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Specialistmottagning barn och unga Liljeholmen
Misa AB
Rikscentrum Barnobesitas
 
Plan 7
Barnavårdscentral (BVC)
Föräldramottagning
Gynekologmottagning
Neurologmottagning
MyRight 
Tandregleringen Kronan
Urologcentrum
Öppna Förskolan
 
Plan 6   
Barnmorskemottagning (MVC)
Praktikertjänst Rehab Liljehomen

 
Plan 5
Stockholms Tekniska Institut (STI)
Nordea Rådgivningskontor
 
Plan 4
Liljeholmens Vårdcentral reception
Liljeholmens Husläkarjour
 
Plan 3
ENTRÉ / Byte till hiss B
 
Plan 2
ENTRÉ Liljeholmstorget Galleria
  
 

HISS B

 
Plan 8
Liljeholmens Ortopedi
Praktikertjänst Ortopedi Stockholm
Liljeholmens Tandläkarmottagning (Tänder På Er KB)
 
Plan 7
Föräldramottagningen
Öppna Förskolan
Skindoc
 
Plan 6
Kompetenscentrum för psykoterapi (CPF)
 
Plan 5
Folktandvården Liljeholmen 
Kompetenscentrum för psykoterapi (CPF)
Meliva vårdcentral Liljeholmen
 
Plan 4
 
Plan 3
ENTRÉ / Byte till hiss A
Liljeholmstorget Galleria (plan 2 med his