Miljö

Under 2017 har Citycon Liljeholmstorget Galleria genom källsortering bidragit med:

4057 träd (återvinning av kontorspapper och wellpapp)
602 liter olja (återvinning av hårdplast)
69,67 (villor uppvärmda genom återvinning av brännbart, trä -& hushållsavfall)
582 cyklar (återvinning av metall)
16226 glasförpackningar (återvinning av ofärgat glas)

Miljön är viktig för oss

Kraven på ett aktivt miljöarbete ökar från myndigheter, dig som konsument och inte minst från oss själva. Vi försöker ta så stor miljöhänsyn som möjligt i allt vi gör och har ett tydligt mål att vara en ledande galleria även inom miljöområdet. Oftast blir ju både miljön och ekonomin vinnare om gröna val görs vid allt från lokalisering, materialval, energi- och vattenanvändning, avfallshantering och logistiklösningar. Det gjorde vi när vi byggde Liljeholmstorget Galleria och nu har vi fått pris för det.
 

Europas första LEED-certifierade galleria

Liljeholmstorget Galleria har tilldelats den högsta nivån (platinum) av miljöcertifieringen LEED. Vi är det första köpcentrumet i Europa som får denna LEED-klassificering och en av få byggnader i världen som har platinum-status.
 
LEED-certiferingen, som delas ut av U.S. Green Building Certification Institute, är det mest erkända internationella klassificeringssystemet för gradering av byggnaders miljöpåverkan. Certifieringen är baserad på ett antal delområden, utifrån vilka byggnadens miljöpåverkan bedöms.
 

Maximalt nyttjande av marken

Liljeholmstorget Galleria har ett väldigt bra läge i Liljeholmen där gallerian är integrerad med tunnelbanestation, bussterminal och tvärbana. Parkeringsgaraget är byggt under jord och på så vis maximeras markanvändningen, vilket är mycket viktigt för ett köpcentrum beläget i ett tättbebyggt stadsområde. För att utnyttja marken så effektivt som möjligt och uppfylla målet om att skapa en servicenära och tät stadsstruktur, har nya bostäder byggts ovanpå köpcentrumet.
 

40 % lägre vattenförbrukning

Anläggningen använder cirka 40 procent mindre mängd vatten än motsvarande standardsystem. Energisimuleringar visar en energibesparing på 18.9 procent baserat på jämförbara standardvärden. Dessutom har varje butikslokal sin egen elmätare, luftkonditioneringen drivs av fjärrkyla och köpcentrumets elektricitet genereras från vindkraft. 
 
  

Nära 100 % återvunnet byggmaterial

Gallerians lösningar för avfallshantering garanterar en hög grad av återvinning, och 95 procent av avfallet från byggfasen återvanns. Större delen av byggnadsmaterialet producerades lokalt, inom en radie av 80 mil från Liljeholmen. Man valde byggnadsmaterial som släpper ut minimalt med lukt och partiklar i inomhusluften - vars kvalitet är enastående.
 

Grön parkering

En specialfunktion är det gröna taket mellan Liljeholmstorget och den intilliggande kontorsbyggnaden. Även parkeringsgaraget främjar låga utsläpp; bilar med låga utsläpp dirigeras till separata, gröna parkeringsrutor.